WELCOME TO SEKSYEN AUDIT DALAM, UNIVERSITI MALAYA WEBSITE

DIREKTORI STAF

 

 SEKSYEN AUDIT DALAM UNIVERSITI MALAYA

 

                                 

                                                         

 

 

 

                                                                                                             

    General Office Details:

Seksyen Audit Dalam, Aras 8, Canseleri, Universiti Malaya, 50603 Lembah Pantai, Kuala Lumpur

Contact No. : 03 - 7967 7842

Email Address : audit@um.edu.my

                                                                                                             

 

 

          

 Ketua, Seksyen Audit Dalam

 En. Jalani bin Hassan

 jalani@um.edu.my

                 

 Juruaudit Kanan (W48)

 Puan Siti Aisah binti Yusoff

 03 - 7967 7846

 aisyah_yusoff@um.edu.my

                 

 Juruaudit Kanan (W48)

 Puan Hazlyana binti Azizuddin

 03 - 7967 7845

 hazlyana@um.edu.my

                 

 Juruaudit Kanan (W44)

 En. Aizuddin bin Abdul Ghani

 03 - 7967 7846

 aizuddin@um.edu.my

           

Juruaudit (W41)

 En. Muhammad Hakim bin Amir Hamzah

 03 - 7967 7844

 muhammadhakim@um.edu.my

                 

 Juruaudit (W41)

 Cik Norazlin binti Sahak

 03 - 7967 7845

 norazlinsahak@um.edu.my

                 

 Juruaudit (W41)

 Puan Mariamah binti Abdul Rashid

 03 - 7967 7844

 mariamah@um.edu.my

                 

 Juruaudit (W41)

 Puan Hazima binti Saad

 03 - 7967 7843

 hazima_um@um.edu.my

                 

 Penolong Juruaudit (W29)

 Puan Nurzuliana binti Mohd Ali

 03 - 7967 7842

 yana@um.edu.my

                 

 Penolong Juruaudit (W29)

 Cik Nur Syakirin binti Zainurin

 03 - 7967 7842

 nursyakirin@um.edu.my

                 

 Penolong Juruaudit (W29)

 En. Hal Azran bin Razmi

 03 - 7967 7841

 halazran@um.edu.my